Kontaktujte nás: +421/44/4304662 | info@in-eco.sk

Dúchadlá / vývevy s postranným kanálom INW

Už veľa spokojných zákazníkov na slovenskom i európskom trhu.

Údržba a kontrola dúchadiel INW

1.1      Kontrola

Pravidelne kontrolujte dúchadlo/vývevu INW a súvisiace potrubie, rozvod plynu (vzduchu). Kontrolujte najmä teplotu zariadenia a nasávaného plynu, a tlak plynu v potrubí.

Kontrolujte usadzovanie prachu a odstráňte prach, ktorý by obmedzoval vetranie alebo chladenie.

 

Prevádzkované elektrické zariadenia musia byť pravidelne revidované a kontrolované kvalifikovaným pracovníkom najneskôr v lehotách stanovených v príslušnej norme.

Ak sa vyskytne neočakávaný hluk alebo drsný chod motora, odpojte zariadenie od elektrickej siete a skontrolujte jeho stav. Prípadnú opravu zverte autorizovanému servisu IN-ECO.

1.2      Údržba

Pri údržbe odpojte zariadenie od elektrickej siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. Zabez­pečte ho pred opätovným nežiaducim zapnutím, pripojením k elektrickej sieti. Údržbu nevykonávajte ak je zaria­denie zahriate na prevádzkovú teplotu.

 

Pravidelne kontrolujte a vymieňajte:

>        vzduchový filter v intervaloch stanovených dodávateľom,

>        ložiská* v zariadení.

 

*)    Minimálna životnosť ložísk je 15 000 prevádzkových hodín pri dodržaní prevádzkových podmienok. Výmenu ložísk zverte autorizovanému servisu IN-ECO. Protokol o výmene ložísk uschovajte.

 

Pri odpájaní zariadenia od potrubia uzavrite nasávacie a výtlačné hrdlo plastovým krytom, ktorý bol súčasťou dodávky alebo iným vhodným spôsobom. Počas údržby zabráňte vniknutiu akéhokoľvek predmetu do dúchadla alebo potrubia.

 Návod na obsluhu dúchadiel s postranným kanálom INW.

 Návody na obsluhu a údržbu dúchadla INW

Polia s hviezdičkou * sú povinné.

Pridať komentár

Prehľad komentárov

 • Features and symptoms hidden internal swelling during pregnancy

  2.7.2018 19:20:37 | KIRAGalf

  To determine internal swelling is difficult enough, therefore, consequently, they influence the body for a long time, which threatens the normal fetus. Fluids are dangerous because they break blood circulation. Such picture leads to the strengthening of negative tendencies feeding and the breath baby, created hypoxia.
  Fighting such a pathology should be done with the help of correction feeding and special exercises so that fluid does not stay tissues. If the woman is resting, then under the feet better put a cushion or pillow to improve the blood circulation of tired legs. Do not long time to sit or stand, as this leads to stagnation in the body. It is recommended that the knee-elbow position several times a day in order to increase blood flow.
  <a href=http://pregnancyplus.info/what-causes-swollen-feet-after-giving-birth>swollen feet after giving birth</a>

  Odpovedať

 • How to return youthful skin facial: chemical peel

  26.7.2018 9:28:38 | Mirkanare

  Peels help to eliminate from the greater part age deficiencies of the skin layer. Procedures effective at any age, intended for skin layer of any species. After non-traumatic exfoliation disappear minor wrinkles, skin area becomes smooth, smooth. Regeneration – three days. The middle peeling well copes wrinkles (expression, old, affects minor pits, removes spots.
  Rehabilitation – 7 days. Deep peeling performing in the beauty clinics. This is maximum effective procedure, however requires long term regeneration – about one month.
  <a href=http://chemicalpeel.in/chemical-peel-procedure-what-is-the-right-order>chemical peel procedure</a>

  Odpovedať

 • A bump under the arm - in some cases surgery necessary

  15.8.2018 22:43:12 | KulneDo

  Lump armpit brings discomfort, hurts when clicking. To delay trip in the hospital should not. Bulge under the muscle cavity may turn out to be dangerous disease. However more often it is consequences excessive use antiperspirants with aluminum, non-compliance rules personal hygiene, increased sweating. Redness causes narrow blouse, infected razor, the virus.
  <a href=http://armpit.info/how-much-should-you-worry-about-painful-lump-under-armpit>small painful lump under armpit</a>
  Discomfort under the arm, redness, lump getting hot? This is the abscess that should operated on, then drink medications. first stage treat ointments, anti-inflammatory medicines. When the ailment is started, need surgery.

  Odpovedať

 • O que e o bitcoin e para que e necessario: distintamente e basic

  19.8.2018 18:44:44 | CryptoCemy

  Bitcoin normalmente relacionam-se a grupo digitais de dinheiro. Ela existe exclusivamente em formato virtual. Apesar de sua real trocados por produtos, servicos ou convencionais dinheiro.
  Bitcoin unique. Ela nao ligado com as atividades dos bancos, nao tem fisico aspecto, e inicialmente, projecao desregulada e descentralizada.
  Se simples palavras, o que e o bitcoin e digital dinheiro, que sao extraidas em computacao instrumentos e giram no proprio sistema de seu regras.
  <a href=http://bitcoinpor.top/franquia-bitcoin-mineral-dollar-store-com-pc/>loja com bitcoin</a>

  Odpovedať

Kontrola a údržba dúchadla