Dúchadlá / vývevy s postranným kanálom INW

Už veľa spokojných zákazníkov na slovenskom i európskom trhu.

Dúchadlá s postranným kanálom

Údržba a kontrola dúchadiel INW

1.1      Kontrola

Pravidelne kontrolujte dúchadlo/vývevu INW a súvisiace potrubie, rozvod plynu (vzduchu). Kontrolujte najmä teplotu zariadenia a nasávaného plynu, a tlak plynu v potrubí.

Kontrolujte usadzovanie prachu a odstráňte prach, ktorý by obmedzoval vetranie alebo chladenie.

 

Prevádzkované elektrické zariadenia musia byť pravidelne revidované a kontrolované kvalifikovaným pracovníkom najneskôr v lehotách stanovených v príslušnej norme.

Ak sa vyskytne neočakávaný hluk alebo drsný chod motora, odpojte zariadenie od elektrickej siete a skontrolujte jeho stav. Prípadnú opravu zverte autorizovanému servisu IN-ECO.

1.2      Údržba

Pri údržbe odpojte zariadenie od elektrickej siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. Zabez­pečte ho pred opätovným nežiaducim zapnutím, pripojením k elektrickej sieti. Údržbu nevykonávajte ak je zaria­denie zahriate na prevádzkovú teplotu.

 

Pravidelne kontrolujte a vymieňajte:

>        vzduchový filter v intervaloch stanovených dodávateľom,

>        ložiská* v zariadení.

 

*)    Minimálna životnosť ložísk je 15 000 prevádzkových hodín pri dodržaní prevádzkových podmienok. Výmenu ložísk zverte autorizovanému servisu IN-ECO. Protokol o výmene ložísk uschovajte.

 

Pri odpájaní zariadenia od potrubia uzavrite nasávacie a výtlačné hrdlo plastovým krytom, ktorý bol súčasťou dodávky alebo iným vhodným spôsobom. Počas údržby zabráňte vniknutiu akéhokoľvek predmetu do dúchadla alebo potrubia.

 Návod na obsluhu dúchadiel s postranným kanálom INW.

 Návody na obsluhu a údržbu dúchadla INW

Pridať komentár

Zvýraznené položky sú povinné.

Prehľad komentárov

  1. Features and symptoms hidden internal swelling during pregnancy (KIRAGalf, 2.7.2018 19:20:37) Odpovedať

    To determine internal swelling is difficult enough, therefore, consequently, they influence the body for a long time, which threatens the normal fetus. Fluids are dangerous because they break blood circulation. Such picture leads to the strengthening of negative tendencies feeding and the breath baby, created hypoxia.
    Fighting such a pathology should be done with the help of correction feeding and special exercises so that fluid does not stay tissues. If the woman is resting, then under the feet better put a cushion or pillow to improve the blood circulation of tired legs. Do not long time to sit or stand, as this leads to stagnation in the body. It is recommended that the knee-elbow position several times a day in order to increase blood flow.
    <a href=http://pregnancyplus.info/what-causes-swollen-feet-after-giving-birth>swollen feet after giving birth</a>

Kontrola a údržba dúchadla

Pravidelná kontrola a údržba dúchadiel INW

10.6.2014

archív